FENKA
Fenka

Duurzaamheid in branding is in veel gevallen al de norm. Het verduurzamen van je labels en hangtags is een eenvoudig stap om je merk weer iets “groener” te maken. The United global Goals heeft als doel om een betere en duurzamere wereld voor een ieder te realiseren in 2030. Onze bijdrage zal hierin ook meetellen en hebben hieraan reeds gevolg aangeven dat onze branding items en onze logistiek bewegingen duurzamer en duurzamer zullen en moeten worden. We hebben hiervoor verschillende kwaliteiten en veranderingen in onze organisatie doorgevoerd die kunnen bijdragen aan een meer duurzamere leef omgeving.

Fenka

Sustainability gedachte
“Duurzaam ondernemen is het leveren van concurrerend geprijsde goederen en diensten, die in de behoefte van de mens voorzien en die kwaliteit aan het leven geven, waarbij geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energiegebruik door de levenscyclus en in de keten gereduceerd worden tot een niveau dat tenminste in balans is met de draagkracht van de aarde.”

FENKA

Focus op duurzaamheid

Fenka zou graag sustainable producten in co-operation met onze klanten willen ontwikkelen om gezamelijk te zorgen voor een meer en meer duurzame wereld.

Speerpunten:
* Product ontwikkeling
* Klanten informeren naar de mogelijkheden van duurzame kwaliteiten en oplossingen.
* Communicatie
Wij geloven in een zeer nauwe samenwerking tussen onze klanten, productie units en logistieke partners om er voor te zorgen dat we steeds meer naar een meer duurzamere samenleving kunnen werken.

Speerpunten:
* Arbeid omstandigheden - human rights.
* Chemical management
* Verspilling
* Energie
* Logistiek
* Water
Zorgen voor een zeer goede werkomgeving.

Speerpunten:
* Arbeidomstandigheden
* Ethics
Sustainable Development Goals

Wij zijn verheugd dat wij reeds in 2017 gestart zijn met deze ontwikkelingen die leiden naar een meer en meer duurzame wereld. Je kunt ons om advies vragen om je branding om te zetten naar duurzame kwaliteiten.MEER INFO...
Uw naam
Telefoonnummer
Op welke dag en tijd wilt u worden gebeld?